Förskolan

Gunghästen är en auktoriserad Montessoriförskola belägen i lilla Flädie strax utanför Bjärred. Vi har i vår verksamhet 36 barn fördelade på 3 avdelningar i  åldersgrupperna 1-5 år. Montessoriförskolan Gunghästen erbjuder barnen en hemlik, trygg och trivsam miljö. Den inspirerar till lek och utveckling av barnets alla områden samtidigt som det finns utrymme för avkoppling och enskildhet.  Hyllor, material, stolar och bord, allt finns på barnens nivå och i deras storlek.

Våra mål

Montessoriförskolan Gunghästen har som målsättning att stödja varje barn i sin sociala, intellektuella, fysiska och känslomässiga utveckling. Vi ser varje barn som en egen individ med unika egenskaper och möter alla efter deras specifika behov och förutsättningar. På Gunghästen ska barnen få uppleva en social samverkan, känna glädje i samvaro med varandra och kunna hjälpas åt. Genom ett kärleksfullt bemötande får barnen utveckla empati, omtanke och hänsyn med pedagogerna som förebild.

Hur når vi våra mål?

Vi observerar varje barns intresse, vad de tycker om att göra och hur de löser problem som kommer upp. Utifrån detta utformar vi en miljö där barnen kan söka, upptäcka och göra sina erfarenheter. Vi visar vår tilltro till barnets förmåga genom att vara medvetna om att all onödig hjälp är ett hinder i barnets utveckling. Vi har tid för varje barn och vet hur viktigt det är att vi ser och bekräftar varje individ. Vi ser och tänker utifrån barnets perspektiv och har öppna sinnen.

Vi pedagoger arbetar mot samma mål och lägger mycket tid utveckling av verksamheten

Montessoriförskolan Gunghästen • Flädiekyrkväg 3 • 237 91 Bjärred • tfn 046 24 77 80 mail-me