Fölet

- våra allra minsta.

På Fölet börjar våra yngsta barn. Här har vi en liten barngrupp med sju barn i en hemtrevlig trygg miljö. De små barnen får full tillgång till att upptäcka och utforska sin värld på Gunghästen både ute och inne. Dans, sång och musik är en stor del i Fölets vardag.  Rörelse med lagom utmaningar och vattenlek är också populära aktiviteter. En trygg famn finns alltid tillhands när det behövs för att kunna få tröst eller kanske bara lite paus i leken.  Efter lunchen är det en välbehövlig sovstund i sin trygga vagn utomhus. Eftermiddagarna är vi ute i vår fina trädgård med allt som där finns att upptäcka.

Pedagogen

Vi pedagoger som arbetar på Fölet har en tro på barnets egen förmåga och att barnet har en drivkraft att utvecklas vidare. Vi gerbarnen en tillvaro där stress och onödiga måsten inte förekommer. Vi följer barnen i verksamheten och som pedagoger anpassar vi oss efter barnens behov och intressen.

Vi är lyhörda inför de yngre barnens signaler och tar oss tid att försöka tolka och förstå deras ordlösa kommunikation.

 Vi arbetar mot samma mål, lägger mycket tid på utveckling av verksamheten och fördjupar även våra kunskaper om de yngre barnen. Viär medvetna om våra egna beteenden och att vi måste vara goda förebilder för barnen. Det är viktigt att vi pedagoger trivs ihop för att kunna skapa den varma, trygga och kärleksfulla miljö vi ansvarar för.

Föräldrakontakten

 Vi värnar om den dagliga kontakten mellan föräldrar och pedagoger. Vi tar oss tid att möta barn och föräldrar på morgonen för att ta del av eventuella händelser som han påverka barnets dag på förskolan. När barnet ska gå hem finns alltid en pedagog i hallen som kan hjälpa till att delge hur barnets dag har varit.

 Vidare erbjuds föräldrarna utvecklingssamtal en gång per termin samt har möjlighet att träffa oss pedagoger på inbokade möten. Föräldramöten med olika teman erbjuds också en gång per termin. För att ta del av föräldrarnas tankar kring verksamheten delar vi ut enkäter som lämnas in anonymt. Där kan föräldrar även uttrycka eventuella önskemål rörande verksamheten.

Miljön

 Vi erbjuder barnen en hemlik, trygg och trivsam miljö. Den inspirerar till lek och utveckling av barnets alla områden, samtidigt som det finns utrymme för avkoppling och enskildhet. Det är en stressfri miljö som även är tillåtande vad det gäller ljud och rörelse. Här finns plats för glada rop och spring i benen.

 Hyllor, material, stolar och bord, allt finns på barnens nivå och deras storlek. Barnen kan själv nå det dom önskar. Materialen i vår miljö motsvarar barnens utvecklingsnivå på alla områden.

 Vi pedagoger utvecklar och förnyar materialen i takt med barnens utveckling. Miljön är naturligtvis säker för barnen att vistas i.

Montessoripedagogiken

Vi anpassar montessoripedagogiken efter deyngre barnens behov. Vi betonar respekten till varje individ och möter varje barn efter dess speciella förutsättningar, behov och egenskaper.

 Vi tillämpar det fria valet och låter barnens intressen och önskningar styra  verksamheten. Vi anser att barnens lek är deras arbete och absolut nödvändig för derasutveckling.

 Vi ger barnen tilltro till sin egen förmåga och visar dem respekt, där igenom kan barnen utveckla empati och respekt för andra.

 Vi erbjuder barnen möjlighet att kunna vara alldeles hängiven en ”syssla” utan att störasför att kunna hitta den koncentration som behövs för att kunna utveckla en förmåga och tid att få lov att upprepa denna gång på gång.

 Vi hjälper barnen i deras strävan efter självständighet genom att ge dem den tid de behöver. Vi anser att all onödig hjälp är ett hinder i barnets utveckling.

 Vi tror på barnets egen kapacitet. Genom att erbjuda barnen lagom utmaningar i den dagliga verksamheten , hjälper vi dem i derasutveckling , samtidigt som vi visar tilltro till deras förmåga.

 I vår verksamhet låter vi barnens behov av mat, sömn och uppmärksamhet vara deras egna, dvs. att vi anpassar rutinerna efter deras individuella behov. Ett barn som behöver sova före lunch ges möjlighet till detta.

 I aktiviteter med barnen låter vi deras tolkningar och impulser styra. Vi väljer att följa barnet istället för att gå in och styra med tillrättavisningar då något vi planerat och haft en tanke med, visar sig att i händerna på barnet utvecklas till något helt annat i slutändan.

Vi anser att upplevelsen och ögonblicket i aktiviteten är viktigare än resultatet.

Skriv ut E-post

Montessoriförskolan Gunghästen • Flädiekyrkväg 3 • 237 91 Bjärred • tfn 046 24 77 80 mail-me